Информационен ден „REPowerEU – финансиране и възможности в науката и иновациите“

На 23 май 2023 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ към Европейската комисия ще организира в Брюксел информационно събитие за финансовите и бизнес възможности извън „Хоризонт Европа“, които могат да подпомогнат пазарното внедряване на нови технологии и системи.

Програмата включва различни презентации от Иновационния фонд, Европейската инвестиционна банка, Механизма за свързване на Европа и Европейския съвет по иновации, последвани от заключителна част с въпроси и отговори.

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ има голям потенциал да стимулира разработването на алтернативни енергийни решения и да намали потреблението на енергия в транспорта, жилищното строителство и промишлеността.

Това събитие ще бъде отлична възможност да научите повече за това как да изведете вашите иновативни решения на следващото ниво и да създадете мрежа от контакти с други компании във вашия регион.

Събитието ще се проведе като присъствено на 23 май от 9:30 до 12:00 ч. централноевропейско време в Centre de Conférence Albert Borschette, 36 rue Froissart, 1040 Brussels.

То ще бъде излъчвано и записвано в интернет. Регистрирайте се и влезте в тази платформа, за да проследите сесиите онлайн – Events | The research and innovation community platform (europa.eu).