Историята на три поколения фермери

ИСТОРИЯТА НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМЕРИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Теми: Селскостопанска политика
Изтегли книгата в pdf