Кандидатствайте за Европейските награди за наследство/наградите Europa Nostra 2024 до 13 октомври 2023 г.

Европейските награди за културно наследство / наградите Europa Nostra за 2024 г. са отворени за кандидатстване!

Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности вече имат нов шанс да получат признание за своите постижения!

Наградите идентифицират и популяризират най-добрите практики в областта на опазването и обогатяването на материалното и нематериалното културно наследство, стимулират трансграничния обмен на знания в цяла Европа, повишават обществената осведоменост и признателността към европейското културно наследство и насърчават по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.

Кандидатурите се приемат в следните пет категории:
● Съхранение и адаптивно използване
● Научни изследвания
● Образование, обучение и умения
● Гражданско участие и повишаване на осведомеността
● Шампиони на наследството

Ще бъдат наградени до 30 забележителни постижения в областта на наследството от цяла Европа. От тях до 5 победители ще получат Голямата награда с парична премия от 10 000 евро. Един победител ще получи и наградата “Изборът на публиката” с парична награда от 10 000 евро след онлайн гласуване, проведено от Europa Nostra, европейския глас на гражданското общество, ангажирано с културното наследство.

Европейските награди за културно наследство / наградите Europa Nostra са учредени през 2002 г. от Европейската комисия и оттогава се управляват от Europa Nostra. Те се подкрепят от програмата “Творческа Европа” на Европейския съюз.

Наградите донесоха големи ползи за победителите, като например по-голяма (между)национална известност, увеличен брой посетители и последващо финансиране.

Подайте своята кандидатура и споделете успехите си в цяла Европа!

За повече информация и онлайн подаване на документи: www.europeanheritageawards.eu
Краен срок за подаване на документи: 13 октомври 2023 г.

Europa Nostra ще проведе два уебинара на тема “Как да подготвим кандидатура за Европейските награди за наследство / Наградите Europa Nostra 2024” (на една и съща тема и със същото съдържание) на следните дати::
– Сряда, 30 август 2023 г., от 17:00 до 18:00 ч. централноевропейско време. Регистрирайте се тук.
– Петък, 15 септември 2023 г. от 10:00 до 11:00 ч. централноевропейско време. Регистрирайте се тук.
Уебинарите са безплатни, но регистрацията е задължителна.