Къде по пътя за Европейския съюз се намират държавите от Западните Балкани?

Къде по пътя за Европейския съюз се намират държавите от Западните Балкани?
Европейският парламент отбеляза колко и какъв е напредъка на Западнати Балкана, за да изпълнят условията за приемане в ЕС. 
Повече усилия са нужни на Сърбия и Косово, за да нормализират отношенията си, както и услия за реформи в съдебната система, за да се доближи до тази на ЕС. Основните права, свободата и сигурността са също от голямо значение за процеса на присъединяване. 
Относно Косово, ЕП отбелязва много бавен напредък относно играждането на администратияния капацитет на страната. Проблемно си остава и нейното непризнаване от страна на някои държави.
Каква е ситуацията на Бивша Югославска Република Македония – ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения са наложителни, за да се започне процес на присъединяване. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържино от 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС.
Източник: Европейски парламент