Кодекс за добри практики срещу онлайн дезинформацията

Кодекс за добри практики срещу онлайн дезинформацията
Важна стъпка напред в борбата с разпространението на дезинформация онлайн се отбелязва с изработването на кодексът за добри практики, представен от онайн платформите и рекламната индустрия, представлява съществен момент от действията за ограничаване на това явление, което застрашава доверието на европейските граждани. Мария Габриел отбелязва, че това е единствена по рода си инициатива, в която индустрията се съгласява на доброволна основа да има набор от стандарти за саморегулация в контекст на борбата с дезинформацията онлайн, като се ангажира с предприемането на широк спектър от действия – от прозрачност в политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и демонетизация на доставчици на дезинформация. Тези действия трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската комисия ще отдели специално внимание на ефективното им приложение. Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждането на прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на пресата и плурализъм. Според еврокомисарят по дигитална политика и общество точно тази стъпка допълва препоръката, направена от Комисията и представена от президента Юнкер на 12 септември относно мрежите за сътрудничество в контекст на изборите, онлайн прозрачността, защитата срещу инциденти, свързани с киберсигурността и борбата с дезинформационните кампании. Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални играчи, особено в този решаващ период преди изборите и да направят всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията. Габриел пизовава онлайн платформите и рекламната индустрия да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри практики, за да постигнем значителен напредък и измерими резултати през следващите месеци. Очаква се все повече и повече онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се придържат към него и да проучат допълнителни възможности за борба с дезинформацията. Европейската комисия ще следи отблизо постигнатия напредък и ще анализира първите резултати от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се окажат незадоволителни, може да предложи допълнителни действия, включително такива от регулаторен характер.
Източник: Европейска комисия