Комисията продължава действията срещу разхищаването на храни и продоволствената бедност, като улесни даряването на храни

Комисията продължава действията срещу разхищаването на храни и продоволствената бедност, като улесни даряването на храни
Днес в Световния ден на храната, Комисията прие насоки за улесняване на даряването на храни в ЕС, което е ключов резултат от Плана за действие за кръговата икономика. Целта е да се изясни съответното законодателство на ЕС и да се помогне за премахване на бариерите пред даряването на храни. Насоките на ЕС ще помогнат на донорите и получателите на излишната храна да гарантират, че спазват съответните изисквания, като например хигиената на храните и информацията за храните, предназначена за потребителите, като по този начин осигуряват безопасни практики за даряване на храни. Насоките насърчават също така съвместното тълкуване на правилата на ЕС, приложими за даряването на храни, включително тези, свързани с ДДС. Приветствайки приемането, Витенис Андриукаитис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: "Щастлива съм, че днес по повод Световния ден на храните имаме добра новина да докладваме. В ЕС около 550 000 тона храна са преразпределени на 6,1 милиона души от хранителните банки в ЕС, но това е само част от прогнозирания обем храна, която може да бъде преразпределена, за да се предотврати разхищаването на храна и да се помогне за борба с продоволствената бедност. и благотворителни организации, за да улеснят работата си и по този начин да предоставят на тези, които са най-нуждаещи се, но също така да станат отправна точка за националните органи и операторите да улесняват даряването на храна в ЕС ". Насоките на ЕС бяха разработени от Комисията в тясно сътрудничество с членовете на Платформата на ЕС за загуба на хранителни продукти и отпадъци от храните, обединяващи държавите-членки, международните организации, промишлеността, хранителните банки и други благотворителни организации. Документът с насоките може да бъде видян тук
Източник: Европейска комисия