Консултации за търсещи работа лица

Kонсултации за търсещи работа лица

На 28 и 29 септември 2017 г., Фондация за регионално развитие проведе консултации /обучения/ за придобиване на предприемачески умения, умения за управление на проектни предложения и комуникативни умения за представителите на целевите групи на проект „Шанс за развитие“, който се изпълнява от Фондацията. В консултациите участие взеха повече от 20 представители на целевите групи – безработни лица, студенти, търсещи работа лица от област Видин. Консултациите бяха насочени към придобиване на умения за разработване и управление на европейски проекти, развитие на комуникативни ии предприемачески умения. По време на срещите, на присъстващите бяха представени възможности за реализация на пазара в Европейския съюз.