Координационна среща на мрежата „Европа Директно“

Координационна среща на мрежата "Европа Директно"
Представители на информационен център „Европа Директно – Видин“ присъстваха на Координационна среща на мрежата "Европа Директно" – Европейският съюз през 2016 г., която се проведе на 8 – 10 февруари 2016г. в Дома на Европа, град София.
Участие в срещата взеха представители на всичките 17 центъра от мрежата „Европа Директно“, Младежкия екип Европа и Информационния център на ЕС. В рамките на събитието бяха организирани серия от лекции, тематични уъркшопи и дискусии.
Координационната среща бе открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, господин Огнян Златев. Той запозна присъстващите с Комуникационните приоритети на Комисията Юнкер през 2016 година. Ръководителят екип Комуникация, партньорства и мрежи към Представителството на Европейската комисия в България, господин Петър Нацев представи комуникационната програма на Европейската комисия в България за 2016 г. Лектори на събитието бяха и Аглика Събева-Цветанова и Георги Янакиев, съветници Икономическо управление и европейски семестър. Те запознаха участниците в срещата с Европейски икономически семестър и Инвестиционния план на Юнкер. Експерти на фирма „Ликора“ ООД проведоха обучение по „Емоционална интелигентност“. По време на събитието беше представена подробна информация за Програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“. Последният ден от срещата проф. д-р Ингрид Шикова запозна участниците в срещата с Ротационните председателства на ЕС и това как България се подготвя за председателството на Съвета на ЕС през юли 2017г. Тя представи и аналитичен поглед върху Трансграничното споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ. В края на срещата, господин Христо Христов, който е съветник Политически анализи, представи Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции  между ЕС и САЩ (ТПТИ).