Коронавирус: Европейската комисия предложи създаване на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС

Коронавирус: Европейската комисия предложи създаване на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС
 
Европейската комисия предлага създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е получило отрицателен резултат от теста или е преболедувало COVID-19. То ще бъде налично безплатно в електронен формат или на хартиен носител. Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението. Комисията ще създаде портал с цел да се гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в ЕС, както и ще съдейства на държавите членки при техническото изпълнение на удостоверенията. Държавите членки продължават да носят отговорност за решаването кои ограничения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат отменени за пътуващите, но ще трябва да прилагат тази отмяна по същия начин за пътниците, притежаващи цифрово зелено удостоверение.
 
Основни елементи на регламента, предложен днес от Комисията:
– Достъпни и сигурни удостоверения за всички граждани на ЕС;
– Недискриминация;
– Само съществена информация и защитени лични данни;
– Цифровите зелени удостоверения ще бъде валидни във всички държави — членки на ЕС, както и отворени за използване за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
 
Системата за „цифрово зелено удостоверение“ е временна мярка. Тя ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, свързана с COVID-19.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Европейска комисия