Край на роуминга

Край на роуминга
 
На пленарна сесия Европейският парламент гласува премахването на роуминга. Таксите на дребно за роуминг ще бъдат окончателно премахнати от 15 юни 2017. Това ще означава, че услугите за телефонни разговори, текстови съобщения и прехвърляне на данни към абонати от друга държава членка на ЕС ще бъде на същата цена както у дома. Потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронна си поща, използват пътни карти, качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и изпращат съобщения до вкъщи без допълнителни такси. Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро – последното препятствие по пътя към пълното премахване на таксите за роуминг, с 549 гласа „за“ срещу 27 „против“, с 50 „въздържал се“. Споразумението бе неофициално съгласувано със Съвета на ЕС. Неофициалното споразумение между Парламента и Съвета определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационните оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в „роуминг“. Търговията на едро на роуминг косвено се отразява в крайните сметки на потребителите. По-ниските максимални такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна членка в друга. Това може също да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO). 
 
Източник: Европейски парламент