Правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI) в ЕС

Правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI)  в ЕС
В много държави-членки на ЕС лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI) хора рискуват ежедневно да бъдат дискриминирани и тормозени. Предразсъдъците и погрешните схващания за хомосексуализма и транссексуалните хора допълнително стимулират непоносимо отношение и поведение към тази общност. От 2008 г. Агенцията за основните права на ЕС извършва изследвания в тази област, включително правни, както и емпирични (качествени) изследвания. Сексуалната ориентация и половата идентичност все повече се признават като основа за дискриминация в международното право. Съгласно правото на ЕС лесбийките, бисексуалните и гейовете в момента са защитени от дискриминация, основана на сексуална ориентация, само в областта на заетостта. Междувременно транссексуалните лица са законно защитени от дискриминация по силата на правото на ЕС, основана на пола, доколкото дискриминацията възниква от пренасочването на пола. Изследванията на Агенцията за основните права на ЕС разкриха как хората от ЛГБТИ се сблъскват с дискриминация във всички сфери на живота и как са уязвими на вербални и физически атаки, като избират да останат до голяма степен невидими поради страх от негативни последици. Агенцията за основните човешки права /FRA/ също така за пръв път разгледа правата на интерсексуалните лица. В документа „Фокус“ FRA съобщава, че сексуалната „нормализираща“ операция се извършва на интерсексуални деца в най-малко 21 държави-членки. Освен това интерсексуалните хора често са изправени пред различни административни и правни пречки, които препятстват признаването на техните основни права.
Източник: Агенцията за основните човешки права в ЕС