Международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС“

На 1 юли, 2015 г. се проведе Международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“ в зала „София“ на Гранд хотел София. По време на събитието се представи проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете. Организатор на събитието е Информационното бюро на Европейския парламент в България. В рамките на събитието бяха представени бъдещите приоритети в регионалната политика на ЕС относно градовете и градските зони, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Специални гости на събитието бяха Искра Михайлова (АЛДЕ) – председател на Комисията по регионално развитие в ЕП и Керстин Вестфал (С&Д, Германия) – член на Комисията. По време на конференцията бяха представени предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е именно г-жа Вестфал, както и позицията на различните национални и европейски институции и тези на неправителствения сектор.Проектодокладът на г-жа Вестфал обобщава предложенията на Парламента към Комисията и Съвета по отношение на очакваните промени в стратегията за регионално развитие и законодателството на ЕС. ЕП иска Комисията да разработи нов модел за многостепенно управление, който да подобри участието на градовете и техните представители в изработването на градските политики и управлението на програмите с евросредства.