Младежи във Видин формират неформална група за участие в европейски младежки програми

Видин, 26 септември 2023 г. – в Информационния център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин се състоя втората среща на група младежи, които след първата си среща с Програма “ЕРАЗЪМ+” и Дейности за младежко участие, формират неформална група с цел участие в европейски младежки програми.

На тази втора среща, младежите не само разшириха своите познания за възможностите, предоставени от Програмата “ЕРАЗЪМ+,” но и създадоха план за бъдещо сътрудничество. Те подписаха важен документ за сътрудничество, който ще им позволи да участват активно в проекти и дейности, свързани с европейските младежки програми.

Младежката група във Видин е решена да се ангажира с въпросите на младежката общност и да се включи в проекти, които ще допринесат за развитието и обогатяването на техните знания и умения. Те се подготвят да участват в разнообразни инициативи, като обменни програми, образователни събития и кампании, насочени към младежта.

Младежите се ангажират с идеята, че участието им в европейските младежки програми може да им предостави уникални възможности за лично и професионално развитие, както и да спомогне за активното участие на видинската младеж в международен контекст.

Тази важна стъпка на младежите във Видин се явява принос към по-голямото цяло на развитието на младежката общност. Ние ги подкрепяме и с нетърпение очакваме бъдещите им постижения.