Младежки форум ЕС-Балкани

Разширяването на ЕС става все по -заплетено по въпроса за външните отношения като цяло и по -специално за бъдещето на ЕС. Въпреки че Европейският съвет в Солун през 2003 г. ясно очерта линейно бъдеще за балканските страни, с поканата за присъединяване към ЕС, скептицизмът нараства с времето относно възможностите за успешна интеграция. Непрекъснатите предизвикателства пред демократичния преход на Балканите и съмненията как да се съчетае разширяването с задълбочаването, заедно с дебатите за върховенството на закона в ЕС, засилиха въпросите за интеграцията в ЕС. Междувременно младите хора на Балканите изглеждат лишени от право на политически институции, докато нараства разочарованието относно възможността за влизане в ЕС, което се възприема като движеща се цел. Много млади хора от Балканите изоставят своите страни, търсейки нов живот другаде, за да изпълнят житейските си цели. Докато политическият процес е в застой, следователно протича спонтанен, индивидуален процес на самоинтеграция отдолу нагоре, който обаче се развива без ръководство или взаимодействие с политическите институции. В същото време в рамките на ЕС балканската интеграция и бъдещето на Европа не се възприемат като свързани въпроси от широката общественост и политиците все още не са изразили готовност да се изправят пред тях в холистичен подход. Въз основа на предложение на италианския външен министър Луиджи Ди Майо, форумът ЕС-Балкани, призован от Съвета за регионално сътрудничество (Сараево), Регионалната служба за сътрудничество с младежта (Тирана), Центъра за изучаване на международната политика (Рим) и Осерваторио Балкани Caucaso Transeuropa (Тренто) и финансиран от италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество е възможност за младежи от целия континент да обсъждат общи въпроси, да се изправят срещу политици и да мобилизират нова енергия отдолу, улеснявайки появата на младецжка транснационална мрежа, която да доведе до нови инициативи и нови виждания както за ЕС, така и за балканската интеграция. Форумът също ще насочи своите заключения към „Конференцията за бъдещето на Европа“, стартирана от ЕС за 2021-2022 г., за да позволи на гражданите от целия континент да представят своите виждания за бъдещето на ЕС. Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество помага на участниците да започнат нови проекти след Форума, с оглед реализирането на ефективни инициативи за обединяване на мрежи от различни страни от ЕС и Балканите и решаване на проблемите, които стоят на пътя на по -нататъшната интеграция. Дати и място на провеждане: 22-26 ноември, в Рим. Събитието ще се проведе лично и участниците ще трябва да представят доказателство за ваксинация срещу COVID-19. Ще бъдат въведени всички мерки за безопасност на здравето и дистанциране. Участниците ще получат самолетни билети и настанявяне. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2021г. Повече информация може да намерите тук.