Младите земеделски стопани

МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ОСП

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми: Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf