Морска сигурност: ЕС актуализира стратегията си за защита на морската област от нови заплахи

Днес Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съобщение за засилена стратегия на ЕС за морска сигурност, която да гарантира мирното използване на моретата и да защити морската област от нови заплахи. Те приеха и актуализиран план за действие, чрез който ще се изпълнява стратегията.

Морската сигурност е от жизненоважно значение за Европейския съюз и неговите държави членки. Взети заедно, държавите — членки на ЕС, образуват най-голямата комбинирана изключителна икономическа зона в света. Икономиката на ЕС зависи до голяма степен от наличието на безопасен и сигурен океан.

Над 80 % от световната търговия се осъществява по морските пътища, а около две трети от нефта и газа в света се добиват в морето или се транспортират по море. До 99 % от световните потоци от данни се предават по подводни кабели. Глобалното морско пространство трябва да бъде сигурно, за да се разгърне пълният потенциал на океаните и на устойчивата синя икономика.

Неотдавнашните геополитически събития, като например военната агресия на Русия срещу Украйна, настоятелно напомнят, че ЕС трябва да укрепи своята сигурност и да изгради капацитет за действия не само на собствената си територия и в собствените си води, но и в съседните държави и извън тях.

Актуализираната стратегия за морска сигурност поддържа международния мир и сигурност, както и спазването на международните правила и принципи, като същевременно гарантира устойчивостта на океаните и опазването на биологичното разнообразие. Стратегията ще се изпълнява от ЕС и неговите държави членки съгласно съответните им области на компетентност.

Подробности в съобщението тук.

Източник: Представителство на ЕК в България