Наближава крайният срок за участие в конкурса за Европейска младежка награда Карл Велики 2016

Наближава крайният срок за участие в конкурса за Европейска младежка награда Карл Велики 2016

Наближава крайният срок за кандидатстване за участие в конкурса на Европейският парламент и Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen за Европейска младежка награда Карл Велики 2016, която има за цел да насърчи развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция.
Наградата се присъжда на проекти, реализирани от млади хора, които насърчават разбирателството, насърчават развитието на общо усещане за европейска идентичност, и дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност.
Фокус на проектите:
– Насърчаване на европейското и международно разбирателство,
– Стимулиране на развитието на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
– Модел за подражание за младите хора, живеещи в Европа, и практически примери за европейци, живеещи заедно като една общност.
Паричната награда е от 5000 евро за европейски проекти, ръководени от млади хора.
Кандидатите трябва да бъдат 16-30-годишни.
Участниците трябва да са граждани или жители на една от 28-те страни-членки на Европейския съюз.
Участниците могат да кандидатстват индивидуално или в групи; в случай на групови и международни проекти, проектът може да бъде подаден само в една страна.
Приложими са всички официални езици на Европейския съюз.
Крайният срок за представяне на кандидатури е: 25 януари 2016 г. Подробна информация за условията за участие в конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/en/introduction.html