Надпреварата на градовете в категория иновативни започна!

Надпреварата на градовете в категория иновативни започна!
Това е годишна парична награда, присъдена на европейския град, който най-добре може да демонстрира способността си да използва иновациите, за да подобри живота на своите граждани. По-специално градове, които допринасят за отворените и динамични иновационни екосистеми; които включат гражданите в управлението и вземането на решения; които използват иновациите, за да подобрят устойчивостта на градовете си. Тази награда дава възможност на европейските градове да покажат своя принос за развитието на местните иновационни екосистеми в полза на бизнеса и благосъстоянието на своите граждани. 1 млн. Евро за града, наречен Европейска иновационна столица на годината е стойността на наградата, а 100 000 евро за всеки от петте града на второ място. Един град може да кандидатства, ако има най-малко 100 000 жители, намира се в страна от ЕС или в страна, асоциирана към програма "Научни изследвания и иновации" на "Хоризонт 2020". Градовете се оценяват по начина, по който прилагат иновативни решения на обществените предизвикателства. Тези решения могат да бъдат завършени или текущи, но във всеки случай те трябва да са започнали една година преди откриването на конкурса. Градовете ще трябва да покажат как създават условията за иновации: експериментиране на иновативни концепции, процеси, инструменти и управленски модели като тестово легло за иновации; ангажиране на гражданите в иновационния процес и гарантиране на възприемането на техните идеи; разширяване на привлекателността на града, за да се превърне в пример за други градове: чрез предоставяне на конкретна и измерима добавена стойност и чрез прилагането на новаторски практики. Заявленията се оценяват от група от независими експерти от цяла Европа, определени съгласно правилата на "Хоризонт 2020". Градовете могат да кандидатстват за конкурса онлайн. 
Източник: Европейска комисия