Новата мисия „Земя“ на ЕС ще се бори с пет големи обществени предизвикателства

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви днес официалното начало на пет мисии по програма „Хоризонт Европа“. Мисиите си поставят за цел да дадат конкретни решения за пет големи обществени предизвикателства до 2030г.: борба с раковите заболявания, адаптиране към изменението на климата, опазване на океаните, моретата и водите, климатично-неутрални градове и осигуряване на здравословни почви и храни. Мисиите са нов подход на работа, който предлага Евроейската комисия. Новият, ориентиран към въздействие подход, се откроява с ролята на иновациите, гражданите и регионите. „Съвместното разработване на решения и комбинирано финансиране са в основата на измеримите цели, които си поставят мисиите“, коментира българският еврокомисар. Мисиите имат конкретни решеия и цели: 3 милиона спасени животи от ракови заболявания, 150 климатично-устойчиви европейски региона, 100 неутрални по отношение на климата градове, 100 демонстрационни лаборатории за добро състояние на почвите и храните, възстановени морски и крайбрежни екосистеми, над 25000 км възстановени речни зони, 50 % по-малко пластмасови отпадъци в моретата. Всяка мисия ще разполага с времева рамка, план за изпълнение и бюджет за периода 2021-2023 г. 378 милиона евро ще бъдат насочени срещу борба с раковите заболявания, 368 милиона евро ще подпомогнат регионите за адаптирането им към климатичните промени. За възстановяване на моретата и океаните, ефективното управление на водите се насочват 500 милиона евро. Действията за подкрепа на „интелигентните градове“ и добро състояние на почвите ще бъдат подпомогнати съответно с 359 милиона евро и 320 милиона евро. Двигателят на новите мисии е науката и иновациите, но най-важносто е съвместната работа с регионите и градовете и гражданите, защото именно в полза на гражданите се работи.
Източник: Евтропейска комисия