Нови действия за защита на правата на детето и подкрепа на децата в нужда предложи Европейската комисия

Нови действия за защита на правата на детето и подкрепа на децата в нужда предложи Европейската комисия
 

Европейската комисия прие първата всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за препоръка на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата, за да насърчи равните възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване. При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни организации за защита на правата на детето събра мненията на над 10 000 деца.
 
Стратегията на ЕС обхваща шест тематични области и предложени действия:
  • Децата като двигатели на промяната в демократичния живот
  • Правото на децата да реализират пълния си потенциал независимо от социалния си произход
  • Правото на децата да живеят без насилие
  • Правото на децата на правосъдие, съобразено с интересите на детето
  • Правото на децата безопасно да се ориентират в цифровата среда и да се възползват от нейните възможности
  • Правата на децата по света
Европейската гаранция за децата има за цел да насърчи равните възможности, като гарантира достъп до набор от основни услуги за деца в нужда (под 18-годишна възраст — изложени на риск от бедност или социално изключване). В рамките на европейската гаранция за децата на държавите членки се препоръчва да осигурят свободен и ефективен достъп за децата, нуждаещи се от:
  • образование и грижи в ранна детска възраст;
  • образователни и училищни дейности;
  • най-малко едно здравословно хранене през всеки учебен ден;
  • здравеопазване

Източник: Европейска комисия, Представителство в България

Източник фотография: Аудиовизуална служба на Европейската комисия

Фотограф: Xavier Lejeune