Нови покани за представяне на предложения в подкрепа на инфраструктура за цифрова свързаност

Европейската комисия обяви първите покани за представяне на предложения за подобряване на цифровата свързаност. 258 млн. евро са предвидени за развитие на гигабитовите и 5G мрежите в ЕС, както и за внедряване на опорни инфраструктури, базирани на модерни технологии. Комисията ще съфинансира действия, целящи да оборудват основните европейски транспортни маршрути и доставчиците на ключови услуги в местните общности с 5G свързаност, както и действия за внедряване или надграждане на опорни мрежи, базирани на модерни технологии. Поканите ще бъдат насочени също към инфраструктура, свързваща обединени облачни услуги, опорни инфраструктури за цифрови глобални портали, като подводни кабели, както и подготвителни действия за създаване на оперативни цифрови платформи за транспортни и енергийни инфраструктури в целия ЕС. Това е следва приемането на първата работна програма за МСЕ – Цифрови технологии през декември 2021 г., която предвижда повече от 1 милиард евро за финансиране за периода 2021-2023 г. Поканите по МСЕ – Цифрови технологии са отворени главно за юридически лица, включително съвместни предприятия, установени в държави-членки и отвъдморски страни или територии. Заинтересованите кандидати могат да научат повече за процеса на кандидатстване, оценяване и възлагане в „онлайн информационен ден“, който ще се проведе на 19 януари.

Краен срок – 22 март 2022г.

Отворените покани може да откриете на този линк.
Източник: Европейска комисия