Нови правила за предприятията в несъстоятелност

Нови правила за предприятията в несъстоятелност 
 

Нови европейски правила за предприятията в несъстоятелност предложи Европейската комисия. Те ще подпомогнат дружествата да продължат дейността си и да запазят работните места.  Целта е да се позволи на дружествата да се преструктурират на ранен етап, така че да се предотвратят обявяването на фалит и съкращаването на персонал.  Инициативата гарантира, че предприемачите получават още един шанс да се занимават с бизнес след обявяването на фалит
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова заяви: „Всяка година 200 000 предприятия в ЕС фалират, което води до загубата на 1.7 милиона работни места. В много случаи това би могло да бъде избегнато, ако разполагаме с по-ефикасни процедури за несъстоятелност и преструктуриране. Крайно време е да дадем на предприемачите втори шанс да започнат отново бизнес чрез безусловно освобождаване от дълговете им в рамките на максимален период от три години.“
 
Източник: Европейска комисия