Нови препоръки на Европейската комисия за икономическата политика на държавите членки на ЕС

Нови препоръки на Европейската комисия за икономическата политика на държавите членки на ЕС 

Европейската комисия изложи своите насоки за икономическата политика на всяка от държавите членки за следващите 12-18 месеца, като предложи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017. Еврозоната и ЕС продължават да поддържат стабилна икономика, но предизвикателствата тепърва продължават.С по-изявена проблематика са последиците от кризата (вкл. продължаващите неравенства), несигурността, която се дължи на външни фактори и ниския производствен прираст. Главно заради това Комисията приканва членуващите държави да се възползват от възможността да заздравят основите на своите икономики, чрез осъществяване на общите и социални приоритети, които са определени на европейско равнище: осигуряване на отговорни фискални политики, насърчаване на инвестициите и извършване на структурни реформи. На 2 юни 2017 г., по време на своето официално посещение в страната, заместник-председателят на Европейската комисия г-н Валдис Домбровски ще представи официално препоръките на Европейската комисия за България. Събитието, което се организира от Представителството на Европейската комисия в България, ще се състои на 2 юни 2017 г. от 09:00 ч., зала „Роял 3“, София Хотел Балкан. 

Източник: Европейска комисия