Нови статистически данни на ЕС за пътната безопасност през 2015

Нови статистически данни на ЕС за пътната безопасност през 2015
 
Европейската комисия публикува статистическите данни за пътната безопасност за 2015 г. Те потвърждават, че европейските пътища остават най-безопасните в света въпреки наблюдаваното напоследък забавяне на намаляването на пътните произшествия с фатален изход. 
През 2015г. 26 000 души са изгубили живота си по пътищата на ЕС — с 5000 по-малко спрямо 2010 г. Въпреки това на равнище ЕС няма подобрение в сравнение с 2014 г. Комисията отбелязва, че през 2015 г. 135 000 души са получили сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Социалната цена (рехабилитация, здравно обслужване, материални щети и пр.) на смъртните случаи и нараняванията при пътнотранспортни произшествия възлиза на поне 100 млрд. евро.
Средното равнище на смъртност при пътнотранспортни произшествия в ЕС през 2015 г. е било 51,5 на 1 милион жители, което е подобно на предходните две години. Голяма част от тези 135 000 души, които са получили наранявания на пътя през 2015 г., са били уязвими участници в пътното движение (пешеходци, велосипедисти и др.). За първи път се публикуват подобни данни, тъй като страните членки отскоро отчитат сравними и надеждни данни за сериозните наранявания в резултат от пътнотранспортни произшествия. Това е първата стъпка към европейски подход към сериозните наранявания.
Необходими са повече усилия за постигането на стратегическата цел на ЕС броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия да бъде намален наполовина от 2010 г. до 2020 г. Страните членки са основните действащи лица. Комисията активно следи ситуацията, стимулира и подпомага страните членки да подобряват резултатите си чрез обмен на данни, знания, опит и добри практики.
Значителният напредък в областта на иновациите и технологиите има голям потенциал да доведе в бъдеще до повишаване на пътната безопасност, по-специално в областта на автоматизирането и свързването на автомобилите. За да бъдат създадени условия за автоматизиране и по-добро управление на трафика, Комисията си е поставила за цел да бъде изготвен генерален план за разполагането на съвместни интелигентни транспортни системи (ИТС) — двустранна комуникация между отделните автомобили и инфраструктурата — през втората половина на 2016 г. 
Повече информация по темата можете да прочетете на следните интернет адреси:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_bg.htm