Новият Европейски Баухаус

Новият Европейски Баухаус
 
В Брюксел се проведе пресконференция за очертаване на основните стъпки и етапи на изпълнение на новата инициатива на Европейската комисия "Нов Европейски Баухаус" в подкрепа на изпълнението на целите, заложени в Европейския зелен пакт. Българският еврокомисар Мария Габриел сподели по време на откриването на пресконференцията, че новата европейска инициатива е "предложение за обединение на света на науката и технологиите с този на изкуството и културата, както и с идеите и решенията на творците, архитектите, инженерите и новаторите". Поставено беше началото на фазата на проектиране в процес на съвместно създаване с европейски граждани. Посветеният на инициативата интернет сайт стартира днес. Той е основен инструмент за споделеното създаване на инициативата.
Новият европейски „Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, за да се подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Ето защо основните ценности на новия европейски „Баухаус“ са свързани с устойчивостта, естетиката и приобщаването. Целта на етапа на проектиране е да бъде оформена концепцията въз основа на съвместна творческа работа, насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните нужди и предизвикателства и изграждане на връзки между заинтересованите страни. Като един от елементите на етапа на проектиране, през пролетта Комисията ще стартира първото издание на новата европейска награда „Баухаус“.
Организациите, които желаят да бъдат активно ангажирани в процеса, могат да станат партньори на проекта. „Необичайно е за Европейската комисия да стартира инициатива и да събира идеи без конкретен план. Но в това се корени концепцията на европейския Баухаус – искаме истинско творчество и участие на всички заинтересовани страни. Затова проектът предвижда и награди, с които да насърчим творческото мислене“, отбеляза Мария Габриел. Тя разясни, че през лятото тази година ще бъде обявена награда за новаторски идеи на стойност от 30000 евро. Идеите трябва да се тестват в три основни аспекта, които са в основата на Европейския Баухаус – устойчивост, приобщаване и естетика.
По време на втората фаза – изпълнение, ще бъдат създадени пет пилотни проекта за съвместно проектиране на нови приобщаващи решения на устойчивото екологично развитие, комбинирано със средствата на изкуството и културата. Те трябва да бъдат адаптирани към спецификите в отделните държави членки на ЕС. Целта на третия етап — „разпространение“, е да се популяризират идеите и концепциите, определящи инициативата, чрез нови проекти, изграждане на мрежи, иновативни хъбове и споделяне на знания в Европа и извън нея.

Повече информация за инициативата ще откриете на този сайт:  https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудио-визуална служба на ЕС
Фотограф: Aurore Martignoni