Обмяна на опит на българските центрове EUROPE DIRECT в Хърватия

Българските центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО посетиха Представителството на Европейската комисия в Хърватия и колегите си от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Задар. Целта на посещението е да почерпим от опита на Хъртватия по пътя на „еврото“ и Шенген. Ползотворните срещи, събития и обмяната на опит са ценни за това да можем да предоставяме все по-кчествени услуги и консултации на гражданите, бизнеса и всички заинтересовани страни.