Образование и обучение в Европа: годишен обзор на ЕК

Образование и обучение в Европа: годишен обзор на ЕК
 

Европейската комисия направи годишен обзор на образованието и обучението в ЕВропа. Публикуваният Обзор на образованието и обучението за 2016 г. анализира актуалната ситуация в Европейския съюз и в националните системи. В доклада се посочва, че държавите членки са изправени пред двойна задача – да осигуряват адекватни финансови инвестиции и да предлагат висококачествено образование за младите хора, включително бежанци и мигранти. Европа разчита на ефективни образователни системи, чрез които младите хора да придобият умения, които са им необходими, за да изградят живота си като граждани и да развият професионална кариера, се казва в обзора. Образователните институции са в основата на растежа, създаването на работни места, иновациите и социалното сближаване. 
 
Държавите членки трябва да повишат приложимостта на образователните си системи и да ги направят по-приобщаващи, особено що се отнася до интегрирането на новопристигнали бежанци и мигранти.
 
Източник: Европейска комисия