Обявен е конкурс за наградата „Достъпен град“ за 2017 г.

Обявен е конкурс за наградата „Достъпен град“ за 2017 г. 
 
Стартира седмото издание на конкурса на Европейската комисия за наградата „Достъпен град“ за 2017 г. От 2010 г. наградата „Достъпен град“ отличава градове за техните усилия да постигнат по-достъпна среда във всички сфери на живота, като по този начин правят градовете по-приобщаващи и достъпни за всички. Всяко издание представя добри примери за проекти, които демонстрират ентусиазма и ангажираността на градове на територията на ЕС за улесняване на достъпността за хората с увреждания и възрастните хора. 

През 2016 г. награди ще бъдат връчени на пет града от ЕС на церемония по време на годишната конференция по повод на Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел на 29 ноември 2016 г. Спечелилите градове ще бъдат наградени за техните усилия да направят по-лесен достъпа на хора с увреждания и възрастни до обществени и частни места, като сгради, детски площадки за игра, работна среда, обществен транспорт и комуникационни технологии. Наградата „Достъпен град“ се организира от Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания.
За участие в конкурса могат да кандидатстват жителите на градовете от ЕС с население над 50 000 жители. Срокът за кандидатстване е до 8 септември 2016 г.
Кандидатстването се извършва чрез попълване и подаване на онлайн заявлението (на английски, френски или немски) не по-късно от 8 септември 2016 г. Насоките и правилата за участие са налични на всички официални езици на ЕС на този интернет адрес: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_bg.htm
До три града ще бъдат избрани от национално жури във всяка държава въз основа на критериите за оценка, предоставени от Европейската комисия. Тези национални кандидати след това ще бъдат оценени от европейско жури.
Наградата „Достъпен град“ дава гласност на много широка гама включени инициативи и политики. От политики за достъпно жилищно настаняване до детски площадки за игра, работни места и информация за обществения транспорт, всеки аспект от градския живот трябва да обърне внимание на променящата се демография.
Конкурсът осигурява златна възможност за обществените органи да разгледат плюсовете и минусите на града си, що се отнася до достъпността, и да предприемат действия за внасяне на подобрения.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113
 
Източник: Европейска комисия