Онлайн инфо сесия за финансиране по CERV Програма Граждаснтво, равенство, права и ценности

Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA) организира информационна сесия по поканата за представяне на предложения за насърчаване на ангажираността и участието на гражданите (CIV23) – CERV Civil Dialogue по Програма Гражданство, равенство, права и ценности.
Сесията ще предостави подробна информация за възможностите за финансиране, включително за целите на поканата, критериите за допустимост и процеса на кандидатстване.
Крайният срок за регистрация за участие в събитието е 14.04.2023 г. в 12.00 ч. централноевропейско време.
Четири предложени приоритета (и възможност за кандидатстване и по други приоритети):
1) Обсъждане на бъдещето на Европа с цел насърчаване на по-голямо чувство за принадлежност към Европейския съюз и на ценностите на Съюза,
2) Обсъждане и насърчаване на действия, свързани с нашия климат и околна среда,
3) Ангажиране на гражданите и общностите в дискусии и действия, свързани със солидарността, в отговор на обществените предизвикателства и
4) Противодействие на дезинформацията и други форми на намеса в демократичния дебат и насърчаване на медийната грамотност.
Повече информация и регистрация – тук.