Онлайн платформите предприеха повече действия за борба с дезинформацията във връзка с коронавирусаотносно ваксините

Онлайн платформите предприеха повече действия за борба с дезинформацията във връзка с коронавирусаотносно ваксините
 

Европейската комисия публикува новите доклади на Facеbook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok и Mozilla, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. В тях се прави преглед на развитието на мерките, предприети през януари 2021 г.
Google разшири своята функция за търсене, предоставяща информация и списък на разрешените ваксини според географското местоположение на потребителя в отговор на свързани търсения в 23 държави от ЕС, а TikTok приложи етикет за ваксина срещу COVID-19 за над пет хиляди видеоматериала в Европейския съюз.
Microsoft съфинансира кампанията #VaxFacts, започната от NewsGuard, която предоставя безплатен браузър за защита от дезинформация за ваксини срещу коронавируса. Освен това Mozilla докладва, че контролираното авторитетно съдържание от приложението Pocket (read-it-later) е събрало над 5.8 милиарда импресии в целия ЕС.
Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, отговаряща за ценностите и прозрачността, заяви: „Онлайн платформите трябва да поемат отговорност за предотвратяване на вредната и опасна дезинформация, както вътрешна, така и чуждестранна, за да не подкопава на нашата обща борба с вируса и усилия ваксиниране. Но само действията на платформите няма да са достатъчни. От решаващо значение е също така да се засили сътрудничеството с публичните органи, медиите и гражданското общество за предоставяне на надеждна информация.“
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Дезинформацията представлява заплаха, на която трябва да се обърне сериозно внимание, а реакцията на платформите трябва да бъде старателна, стабилна и ефективна. Това е особено важно сега, когато действаме, за да спечелим промишлената битка за бърз достъп на всички европейци до безопасни ваксини.“
Месечната програма за докладване наскоро беше удължена и ще продължи до юни с развитието на кризата. Това е резултат от съвместното съобщение от 10 юни 2020 г., за да се гарантира отчетност пред обществеността, и продължават обсъжданията относно начините за по-нататъшно подобряване на процеса.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство на ЕК в България
Източник фотография: Европейска комисия