Онлайн събитие на тема “Икономика в интерес на хората – какво предстои?”

Онлайн събитие на тема "Икономика в интерес на хората – какво предстои?"
 
На 19 декември 2020 г. от 15:00 ч. информационен център „Европа Директно-Видин" организира онлайн събитие на тема „Икономика в интерес на хората – какво предстои“.  Основната цел на събитието беше да представи приоритетните области на действие, свързани с изпълнението на приоритета „Икономика в интерес на гражданите“, включително възможностите за младите хора, инструменти за подпомагане на безработицата и бизнеса. 
 
Събитието се проведе в платформата Microsoft Teams. 
 
За повече информация:
 
Център "Европа Директно-Видин"
ул. "Христо Ботев" № 93
Тел. 0889 451 247 
e-mail: europedirect.vd@gmail.com 
www.europedirect-vidin.eu