Online Linguistic Support – подобри езиковите си умения

Online Linguistic Support – подобри езиковите си умения
OLS е безплатна онлайн езикова платформа, предназначена за участници в „Еразъм+“ и „Европейския корпус за солидарност“. С помощта на OLS можете да тествате текущото си ниво по езика, който ще използвате, докато сте в чужбина. Резултатите Ви няма да са пречка да участвате в „Еразъм+“ или в „Европейския корпус за солидарност“, но ще Ви дадат достъп до езиков курс към OLS! OLS се използва в комбинация с индивидуално преподаване, което Ви позволява да развивате уменията си извън класната стая. Също така тя Ви предоставя възможности за партньорско и съвместно обучение.
Какво предлага тя?
OLS предлага онлайн езикови тестове и курсове. Гъвкавостта на инструмента Ви позволява да работите с темпо, което Вие определяте, както и да адаптирате езиковото си обучение така, че да съответства на Вашите потребности и интереси. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите Ви умения. Можете да посещавате тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) и да се възползвате от онлайн занятия с преподавател, носител на езика, и с други участници в OLS. OLS се предлага на 24 езика.
За кого е предназначена?
Ако сте студент в сферата на висшето образование, обучаем в професионално образование и обучение (ПОО) или доброволец по програма „Еразъм+“ и сте избран(а) да участвате в програмите „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“, можете да се възползвате от OLS. Ще получите имейл покана, съдържащ потребителското Ви име. На сайта на платформата ще научите още подробности.