Откриване на междусистемния газопровод България — Сърбия

Междусистемният газопровод между България и Сърбия (IBS) беше открит в неделя (10 декември 2023 г.) в присъствието на президентите на двете държави. Съоръжението свързва газопреносните мрежи на двете държави като диверсифицира маршрутите за доставка и подобрява регионалната пазарна интеграция. Завършването на междусистемния газопровод е голямо постижение на регионалното сътрудничество в рамките на инициативата за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Проектът е от ключово значение в настоящия геополитически контекст. Важен фактор е, че газопроводът ще отвори пазара на газ в Сърбия за източници на газ, различни от руските.

Газопроводът от град Нови Искър (България) до Ниш (Сърбия) през граничния пункт Димитровград с обща дължина приблизително 170 км е признат за проект от общ интерес съгласно правилата на ЕС за енергийната инфраструктура. Проектът е получил над 83 милиона евро финансиране от ЕС чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), включително по линия на структурните фондове за българската част и подкрепа от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ за сръбската част. След изграждането на междусистемния газопровод, годишният му капацитет ще бъде от 1.8 млрд. куб. метра с възможност за обратен поток.

Комисарят по енергетиката Кадри Симсон заяви:

Завършването на IBS е важен крайъгълен камък за стратегията на Сърбия за диверсификация и за регионалното сътрудничество в рамките на Групата на високо равнище на CESEC, както и пореден пример за успех на инфраструктурната политика на ЕС. Бих искал да поздравя разработчиците на проекти и правителствата на България и Сърбия за ефективното им сътрудничество и за завършването на проекта при нелесни обстоятелства.

Връзки по темата: