ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Знаете ли че?
Като европейски гражданин имате право да работите във всички страни от ЕС и по принцип нуждаете от разрешително за работа. Ако сте самостоятелно заето лице никога не се изисква разрешително за работа.  Освен това имате право на същите обезщетения като работещите граждани на държавата, в която пребивавате от деня, в който започнете работа там.  В някои държави можете да се ползвате с намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение и др.

Какви са вашите права на пребиваване, ако търсите работа в чужбина?
Ако търсите работа в ЕС за по-малко от 6 месеца ви трябват валидна лична карта или паспорт и няма нужда да се регистрирате като пребиваващ в страната, в която търсите работа. Някои страни обаче може да изискат от вас да съобщите за вашето присъствие на съответните власти.  Порталът „Вашата Европа“ ще ви даде информация къде и как да съобщите за вашето присъствие в чужбина или ще ви предостави контакт със съответния национален орган. Трябва да имате предвид, че в някои страни можете да бъдете глобени, ако не съобщите за присъствието си, но в никакъв случай не можете да бъдете експулсирани само заради това. Ако все още търсите работа след първите 6 месеца от престоя си, то тогава националните власти могат да ви поискат доказателство, че активно си търсите работа и че имате добри шансове да намерите такава. Поради тази причина трябва да пазите копия от кандидатурата си за работа, кореспонденция с потенциални работодатели и други. Трябва да знаете, че като търсещи работа в друга страна, членка на ЕС, вие се ползвате със същите права като гражданите на тази страна по отношение на достъпа до заетост и до помощта от службите по заетостта за намиране на работа. В зависимост от държавната политика на страната, в която пребивавате, можете да получите например нисколихвени кредити за безработни или други помощи. Вашето семейство също има право на престой в чужбина при същите условия. Ако работите в друга страна – като наето или самостоятелно лице, вашите роднини могат да останат там, без да е необходимо да отговарят на други условия. Ако сте пенсионер, който живее в друга страна трябва да имате средства, без подпомагане на доходите, с които да издържате вашето семейство, както и пълна здравна осигуровка в страната, в която пребивавате. Някои от страните изискват вашите роднини да  съобщят своето присъствие и могат да бъдат глобени, ако не го направят в разумни срокове.
Ако търсите работа в чужбина, можете да се свържете с националните центрове за контакт в страните-членки на ЕС, чиито адреси и телефони за връзка са публикувани на портала „Вашата Европа“.

Какви са правата ви, ако изгубите работата си в чужбина?
Ако изгубите работата си в друга страна от ЕС или пък бизнесът ви фалира, можете да запазите правото си да живеете в тази държава, но при определени условия. Но това зависи от периода, през който сте работили в новата страна или вида договор, който сте имали преди да загубите работата си.  При болест или злополука, имате право да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година на постоянен или временен трудов договор, имате право да останете да живеете в страната поне още 6 месеца, при условие, че търсите работа.
Ако сте работили в страна-членка на ЕС повече от една година, имате право да продължите да живеете там, но при условие, че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на условията, за да бъдете смятан за търсещ работа.
Трябва да знаете, че докато пребивавате в съответната държава – членка на ЕС, се ползвате със същите права като гражданите на тази държава – социални обезщетения, достъп до заетост, заплащане, помощи при намиране на работа и др.
Ако имате нужда от повече информация за документите и формалностите за законно пребиваване в друга страна от ЕС, посетете портала „Вашата Европа“ на следния адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_bg.htm

Източник: портал "Вашата Европа"