Отворена покана по Приоритет 2 на програмата Интерег VI-A РО-БГ: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.

Днес, 10 май 2023 г., официално стартира първата покана за набиране на проекти, посветени изключително в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2 на програмата Интерег VI-A РО-БГ: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.
9,126,637 евро са разпределени за проекти за адаптиране към изменението на климата и 35,000,000 евро за проекти, насочени към подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и екологичната инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на всички форми на замърсяване.
Време е да подготвите вашите идеи за проекти, които попадат в областите и видовете действия, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.
Цялата информация относно условията за допустимост на проектите и процеса по подаване на апликациинни форми в електронната система Джемс/ Jems можете да намерите в Ръководството за кандидатстване и документите, приложени към ръководството.
Моля, имайте предвид, че вашите проекти могат да бъдат изпращани само по електронен път, чрез електронната система Джемс, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/!
Крайният срок за качване на заявления за финансиране в системата Джемс е 11 септември 2023 г.!!
За да ви подкрепи в етапа на подготовка на бъдещи проекти, през следващите месеци Прогрмата ще организира серия от обучения във физически и онлайн формат.

Повече информация: Interreg VI A RO-BG – Ръководството за кандидатстване, посветено на конкурентната покана за проекти, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7. вече е отворено за бенефициенти! (interregviarobg.eu)