Отворена покана за представяне на проектни предложения, посветена на образованието по Програма Interreg Romania – Bulgaria

Ръководството за кандидатстване за проекти по Приоритет 3: „Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда на Програма ИНТЕРЕГ Румъния – България!’ вече е достъпно за кандидатите!

15 000 000 евро са отпуснати за проекти, фокусирани върху образованието по Приоритет 3, Специфична цел 4.2!

Можете да намерите всички подробности и правила относно процеса на подаване на кандидатури чрез електронната система Jems в Ръководството за кандидатстване и приложените документи, достъпни за справка тук.

Кандидатастването е само в електронен формат, чрез електронна система Jems, която може да бъде достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/

Освен това имайте предвид, че е много важно да идентифицирате и подадете заявлението в съответния раздел на Jems, посветен на поканата:

• Проект с малък мащаб – Call 3_Specific Objective_Small Scale Projects
• Твърд проект – Call 3_Specific Objective_Hard Projects
• Меки проект – Call 3_Specific Objective_Soft Projects

Крайният срок за подаване на заявления в Jems е 9ти септември 2024 г., 13:00!

Източник: Interreg VI A RO-BG – Покана за представяне на проектни предложения, посветена на образованието, вече е отворена! (interregviarobg.eu)