Отворена покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ стартира на 26 януари 2022 г. с краен срок 10 март 2022 г. (15:00 CET).
Целта на поканата за ЕИС е да увеличи институционалния капацитет на украинските/молдовските заинтересовани страни за разработване и изпълнение на транснационални проекти в тематичните области на програма „Дунав“ 2021-2027, чрез засилено сътрудничество на съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.
Разполагаемият бюджет по поканата от ЕФРР е 1,4 милиона евро. За всеки проект могат да бъдат поискани максимум 230 000 евро средства от ЕФРР от съответните партньори, финансирани от ЕФРР. Разполагаемият бюджет от ЕИС е: 2,33 милиона евро за Молдова и 2,48 млн. евро за Украйна.
Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава, член на ЕС от териториалния обхват на програмата: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения.
Проектите следва да приключат до 30 юни 2023.
МРРБ може да предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 15% от бюджета на всеки български партньор, участващ в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.
На уебсайта на програмата може да намерите подробна информация относно програмата за сътрудничество и изискванията за разработване на проектните предложения в поканата за средствата от ЕИС.
Програмата ще организира на 9 февруари 2022 г. семинар за кандидатите чрез платформата Webex (както потенциалните водещи партньори, така и партньорите по проектите са добре дошли). Регистрацията за семинара е отворена от петък, 28 януари 2022 г. и ще се извършва чрез уебсайта на програмата. В случай, че броят на участниците е много голям семинарът ще бъде повторен.
Източник: МРРБ