Отворени покани Програма LIFE

На 18.04.2023 Европейската комисия, чрез Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата (CINEA), обяви 14 от поканите за подбор на проектни предложения по Програма LIFE за 2023 г. Програма LIFE 2021-2027 е инструмент за финансиране от ЕС, изцяло посветен на целите в областта на околната среда, климата и енергията. Тя допринася за преминаването към чиста, кръгова, енергийно ефективна, климатично неутрална и устойчива на климата икономика, включително чрез преход към чиста енергия, за защита и подобряване на качеството на околната среда.
Програмата е разделена на две подпрограми: подпрограма „Околна среда“ и подпрограма „Действия по климата“. Подпрограма „Околна среда“ се фокусира върху проекти, които насърчават опазването на природата, ефективното използване на ресурсите и превенцията и управлението на рисковете за околната среда. Подпрограма „Действия по климата“ подкрепя проекти, които намаляват емисиите на парникови газове и увеличават адаптирането към изменението на климата.
Откритите към момента покани за кандидатстване са, както и тези с които предстои да бъдат отворени са публикувани на https://cinea.ec.europa.eu/…/life/life-calls-proposals_en.
Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата предвижда провеждането на информационен ден на 25 и 26.04.2023, който е насочен към всички потенциални кандидати по програма LIFE. Можете да се регистрирате за събитието тук: https://ec.europa.eu/…/topic-search;callCode=null… .
Националното звено за контакт по програма LIFE за България предвижда провеждането на информационен ден, посветен на предоставянето на допълнителни насоки в процеса на кандидатстване по програмата. Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана на официалния сайт на програма LIFE за България – http://www.life-bulgaria.bg/ , както и във фейсбук – https://www.facebook.com/life.programme.bg .