Парламентът одобрява планове за попълване на запасите от газ преди зимата

• Попълване на запасите, за да бъдат защитени гражданите и предприятията, в случай че доставките на газ намалеят
• Равнище от минимум 80% на запасите от газ към 1 ноември 2022 г.
• Мерки за защита на резервите срещу външна намеса
• Обявяване на газовите хранилища за критична инфраструктура
Целта на закона е стратегическите запаси от газ на ЕС да се попълнят преди зимата, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки на фона на руската война срещу Украйна.
Новият регламент, вече договорен с министрите от ЕС, определя постигане на задължително минимално равнище от 80% на газа в хранилищата до 1 ноември 2022 г. Държавите членки и операторите следва да се стремят да достигнат 85%. Целта за следващите години ще бъде 90%, за да се предпазят гражданите на ЕС от евентуални нарушения на доставките. В текста се подчертава необходимостта държавите от ЕС да диверсифицират източниците на газ и да засилят мерките за енергийна ефективност.
Задължително сертифициране на газовите хранилища
Съгласно регламента газовите хранилища ще се превърнат в критична инфраструктура. Всички оператори на хранилища ще трябва да преминат през ново задължително сертифициране, за да се избегнат рискове от външна намеса. Операторите, които не успеят да придобият съответния сертификат, ще трябва да се откажат от собствеността или контрола върху газови хранилища в ЕС.
Съвместни обществени поръчки
До август 2022 г. Комисията ще издаде насоки за това как държавите от ЕС могат съвместно да доставят газ. Този начин на доставки може да бъде задействан доброволно от две или повече държави членки.
Цитати
„Регламентът е отговорът на настоящата ситуация. Газпром използва енергийните доставки като оръжие (…), така че имаме нашия защитен щит“, заяви евродепутатът Йежи Бузек (ЕНП, Полша), който ръководи преговарящия екип на Парламента. С регламента „никой, който използва енергията като оръжие (…), няма да носи отговорност за нашите капацитети за съхранение. Освен това ще можем официално да започнем съвместното си закупуване на природен газ в ЕС“, добави той.
„Страните с голям капацитет за съхранение ще бъдат задължени да съхраняват поне 35% от потреблението си. Страните, които не разполагат с капацитет за съхранение, ще трябва да сключат споразумения с останалите държави членки за съхранение на необходимите за тях количества газ. Това е механизъм за солидарност, който се насърчава с настоящия регламент“, заяви докладчикът Кристиан Бушой (ЕНП, Румъния), който е и председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.
Следващи стъпки
Законодателството беше прието в четвъртък с 490 гласа „за“, 47 гласа „против“ и 55 гласа „въздържал се“. Преди публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и влизането му в сила се чака официалното одобрение на Съвета.
Контекст
Комисията прие законодателното предложение на 23 март в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Парламентът гласува на 5 април в подкрепа на задействането на ускорена процедура и даде „зелена светлина“ за предложението два дни по-късно. На срещата на върха във Версай лидерите на ЕС поискаха мерки за решаване на въпроса с енергийната зависимост.

Източник: Европейски парламент