Първи стъпки на европейската „Гаранция за младежта“

Първи стъпки на европейската "Гаранция за младежта" и възможни рискове пред нейното изпълнение
Корпоративен автор: Европейски съд на одиторите
Теми: Политики за заетост, финансиране на общността
Изтеглете книгата в pdf