Плановете за съвместна охрана на външните границите на ЕС са подкрепени от ЕП

Плановете за съвместна охрана на външните границите на ЕС са подкрепени от ЕП
 

Планове за създаване на нова система за граничен контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите на 6 юли 2016 г. Те са одобрени с 438 гласа „за“, 181 „против“ и 48 „въздържал се“.
 Според плановете националните власти все още ще управляват границите си, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО). В случай че държава членка се изправи пред засилено напрежение на външна граница,  екипите за бърза намеса ще могат да бъдат разположени там временно. Това ще става или по молба на съответната държава членка, или с решение на Съвета:
 – След молбата на държавата членка, оперативният план ще бъде договорен с ЕГБО, която в рамките на пет работни дни, ще разположи необходимите екипи и ще осигури техническо оборудване;
 – В случаите, в които дадена държава членка не предприеме мерките, предложени от ЕГБО или когато миграционен натиск застрашава функционирането на шенгенското пространство, Европейската комисия може да представи на Съвета предложение за действие. Съветът тогава ще вземе решение относно необходимостта от изпращане на екипи за бърза гранична намеса. Оперативният план ще трябва да бъде договорен между съответната държава членка и ЕГБО, преди да може да се случи разполагането на екипите;
 – Ако съответната държава членка не се съобрази с решение на Съвета за предоставяне на помощ, другите държави от ЕС ще могат отново да въведат временни проверки на границите си с тази страна.
 ЕГБО ще връща мигранти в техните страни на произход, но само в случаи, в които изпълняващите решения са вече взети от националните власти и разпоредбите за връщане са засилени с допълнителни гаранции за защита на основните права.. ЕГБО няма да разполага със собствени граничари, а ще разчита на пул от 1 500 служители, които ще бъдат избрани от държавите членки на ЕС. Приносът на България например ще бъде от 40 души. 
ЕГБО ще се отчита пред Европейския парламент и Съвета. Парламентът ще бъде информиран чрез редовни доклади и достъп до информация за евродепутатите.
Текстът, гласуван от Европейския парламент, ще бъде изпратен на Съвета за одобрение. Законодателството се очаква да влезе в сила тази есен.
 
Източник: Европейски парламент