Пластмасови изделия за еднократна употреба: #ГотовиЛиСтеЗаПромяна?

Пластмасови изделия за еднократна употреба: #ГотовиЛиСтеЗаПромяна?
Стартира инициативата за борба с пластмасовите изделия за еднократна употреба, която е част от по-широката политика за кръгова икономика на ЕС, включваща първата в света Стратегия за пластмасите: кампания, обхващаща целия ЕС, насочена към повишаване на осъзнаването на ефекта на пластмасовите отпадъци и прехода към по-устойчива кръгова икономика. Кампанията за повишаване на осведомеността е стартирана, за да съпътства и да насърчи нови мерки за решаване на проблема още в основата му, включително цели за намаляване и събиране на отпадъците, поемане на задължения от производителите и мерки за повишаване на осведомеността. Необходимостта от такава кампания, която да е насочена към младите и динамични хора, които винаги са в движение стана реалност, тъй като според редица доклади, изследвания и проучвания на общественото мнение, включително проучване на Евробарометър , по-голямата част от тази група е добре запозната и загрижена за ефекта от пластмасовите изделия за еднократна употреба върху околната среда и рисковете за здравето, причинени от пластмасовите и морските отпадъци. Но нивото на осведоменост на целевата аудитория не се отразява върху ежедневния избор, който тя прави. Хората продължават да пият кафе от чаши за еднократна употреба и да използват сламки за напитките си. Многобройните кампании и снимки, показващи ефекта на пластмасовите изделия за еднократна употреба върху живота в моретата, не са ги убедили да спрат да ги използват. Явно е необходима нова инициатива с по-убедителни аргументи. 43% от всички морски отпадъци, замърсяващи нашите океани, се състоят от едва 10 вида пластмасови продукти за еднократна употреба: кутии за храна, чаши и капачки за напитки за еднократна употреба, памучни тампони, прибори (включително чинии, бъркалки и сламки), балони и пластмасови дръжки за балони, пакети и опаковки, бутилки от напитки, фасове, санитарни продукти и торбички за пазаруване. След като изпълнят предназначението си, те често се оказват замърсяващи света на природата – изхвърлени от вълните на плажа или потопени в океаните ни. Тези отпадъци имат негативен ефект върху екосистемите, биоразнообразието и дори върху човешкото здраве. Това не може да продължава. Необходимо е да променим начина си на мислене по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба. За да повиши осведомеността относно устойчивите алтернативи на пластмасовите продукти за еднократна употреба, на 5 юни 2018 г. Европейската комисия стартира кампания за обществено обсъждане. Тя започна в Световния ден на околната среда, който тази година се проведе под надслова „Да победим замърсяването с пластмаси“. Кампанията се фокусира върху ефекта на различните пластмасови изделия за еднократна употреба, подчертавайки устойчивите и достъпни алтернативи, които имаме на разположение за решаване на проблема. Кампанията насочва вниманието към различни категории пластмасови изделия за еднократна употреба, включително памучни тампони, торбички за пазаруване, чаши за кафе и капачките им, сламки, прибори, дръжки на близалки, опаковки на сладкиши и пластмасови бутилки.
Източник: Европейска комисия