Платформа за гражданско участие

Платформата за гражданско участие е специално място за участие и обсъждане на политиките на ЕС, които засягат всички нас и всеки гражданин може да изкаже своята позиция.

Обратна връзка е жизненоважна част от процеса на формиране на политики в Европейския съюз.

Благодарение на превода в реално време гражданите могат да участват на всеки от 24-те официални езика на ЕС и да се ангажира със други свои съграждани.

Първият дебат на платформата е относно енергийната ефективност.
Това е само началото. Предстоят дебати по много други теми. Останете на линия!

Линк: Citizens’ Engagement Platform – European Commission (europa.eu)