По-ясна скала за енергийната ефективност на битовата техника иска ЕП

По-ясна скала за енергийната ефективност на битовата техника иска ЕП
 

Въвеждане на нова и по-строга скала от А до G, указваща енергийната ефективност на домашните уреди искат евродепутатите. Към момента повечето уреди на пазара отговарят на изискванията за „клас А“, това води до добавянето на все-повече плюсове (A+, A++, A+++). Евродепутатите твърдят, че установяването на по-строги изисквания ще създаде стимул за допълнителното подобряване на енергийната ефективност.
Те приеха позицията на Парламента относно предложението за актуализация с 580 гласа „за“, 52 „против“ и 79 „въздържал се“, като с това може да започнат преговорите със Съвета за окончателния вид на законодателството.
За да се осигури хомогенна скала от А до G, „етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти“ трябва да бъдат въведени в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, се казва в изменения текст. Всяко последващо преобразуване на скалите на етикетите трябва да се стреми за срок на валидност от поне 10 години и да се задейства, когато 25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А, или когато 50% от тези продукти попадат в най-високите два енергийни класа А и В.
Етикетът трябва да съдържа информация за класа на енергийната ефективност на съответния модел на продукта и да показва абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или „на базата на съответен период от време“, казва текстът. 
Евродепутатите се застъпват за създаването на „продуктова база данни“, състояща се от публичен интерфейс, който да съдържа информация за всеки продукт, и интерфейс за съответствие, т.е. електронна платформа, която да подпомага работата на органите за надзор на пазара. Тя трябва да е достъпна на официалния език на държавата.  
Преговорите със Съвета на министрите по законопроекта ще започнат през следващите седмици.
 
Източник: Европейски парламент