Подкрепа за малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и големи корпорации, засегнати от пандемията от КОВИД-19

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и УниКредит Булбанк подписаха днес гаранционно споразумение за 60 млн. евро, което се очаква да осигури нови заеми за близо 200 млн. евро в подкрепа на български предприятия, засегнати от последиците от пандемията от КОВИД-19. Програмата се осъществява с подкрепата на Европейския гаранционен фонд и дава възможност на УниКредит Булбанк да подпомогне малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и големи корпорации, като отпуска изгодни заеми за финансиране на оборотния капитал, нуждата от допълнителна ликвидност или текущи и нови инвестиции, както и планове за разширяване. Финансовите средства ще бъдат предоставяни на предприятия в цяла България, чиито области на дейност съответстват на мисията и целите на ЕИБ, сред които са иновациите, околната среда и подкрепата за малки и средни предприятия.

Източник: Европейска инвестиционна банка