Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в медиите

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CONNECT) на ЕК представя Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в медиите

Медийното (ре)представяне и видимост на уязвими групи като мигрантите и бежанците остава незначително в основните социални медии в целия ЕС, с изключение на отразяването на последиците от войната срещу Украйна. Целта на тази покана на Европейската комисия (ЕК) за отпускане на безвъзмездни средства за дейности е да се намерят начини за насърчаване на приобщаващите социални медии в Европа и да се подпомогне популяризирането на личните разкази на бежанците и мигрантите за тяхното място и роля в европейските общества и общности.

Поканата поставя специален акцент върху представянето на социалните медии в различни социални мрежи, както и в други подходящи канали (включително информационно-развлекателни, игрови и други). Поканата е и пряко продължение на текущия проект Re:framing Migrants in the European Media. Той изследва медийното представяне на бежанците и мигрантите, предлага онлайн и офлайн възможности за обучения, споделяне на знания, работа в мрежа и публикуване на истории, цифрова платформа за стимулиране на общност от медийни практици и позволява на медийни специалисти, мигранти и артисти да си сътрудничат за създаването на 100 медийни творби.

Наличният бюджет на поканата е 490 500 евро, като съфинансирането от безвъзмездни средства на ЕС е ограничено до максимум 75 % от общите допустими разходи. По поканата се очаква да бъде финансиран 1 проект.

Крайният срок за подаване на документи е 15 март 2023 г.

Вижте всички свързани документи и инструкции за подаване на заявление.

Източник: Европейска комисия