Покана за предложения – Младежта за най-отдалечените региони: 1 милион евро в подкрепа на младежта в най-отдалечените региони

Действието подкрепя изпълнението на обновената стратегия „Поставяне на хората на първо място, осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, отключване на потенциала на най-отдалечените региони на ЕС“, приета миналия май.
Тази покана за предложения е първата стъпка от двугодишен проект, който в контекста на Европейската година на младежта 2022 г. ще подкрепи най-малко 70 действия на млади хора на възраст 15-24 години. Той ще избере организация, която ще управлява изпълнението на проекта. Целта е да се подкрепят младите хора в тези уязвими и отдалечени региони за разработване на действия, съобразени с техните региони, за подобряване на качеството на живот, развитие и растеж.
Крайният срок за подаване на заявления е 15 ноември 2022 г. – 17:00 ч. (CET).
Младите хора ще трябва да развиват идеи и действия на общността, свързани с приоритетите на ЕС като зелен и цифров преход, социално-икономическо възстановяване и равенство и приобщаване. Покана за действие към младите хора, които да се възползват от тези безвъзмездни средства, ще бъде публикувана през 2023 г. Повече подробности можете да намерите тук. Най-отдалечените региони имат специален статут съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (член 349), който предвижда специфични мерки за тяхната подкрепа, включително адаптирано прилагане на правото на ЕС и достъп до програми на ЕС.

Източник: Европейска кмисия