Покана за предложения за целеви анализи в рамките на Програма „ESPON 2020 – единна операция“

Покана за предложения за целеви анализи в рамките на Програма „ESPON 2020 – единна операция“
 
В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана към заинтересованите страни да представят предложения за целеви анализи.

На уебсайта на ESPON http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/ са публикувани формуляр и ръководство за кандидатстване в помощ на заинтересованите страни при изготвянето на техните предложения.
 
Крайният срок за представяне на предложения е 19 август 2016 г.