Посетителска група в ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин

Едно приятно и ползотворно посещение на ученици в информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин се състоя на 25 април!
Основната тема бяха европейските програми и възможности, които се предлагат на младите хора. Учениците бяха запознати с мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин и как може да им помогне да научат повече за тях и да се включат в тези инициативи.
Днес имахме удоволствието да посрещнем група ученици от ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин и да ги запознаем с многото възможности, които Европейския съюз предлага. Споделихме с тях информация за различните програми, като Еразъм+, Европейски корпус за солидарност, други мрежи за информация и съдействие в ЕС, които имат за цел да подпомогнат младите хора да развият своите умения и да им предоставят възможности за образование, стажове, мобилност и сътрудничество с младежки организации в цяла Европа.
Освен като източник на информация представихме и мрежата като място, където организираме обучения, семинари и други събития, които им помагат да развият техните умения, да се запознаят с европейските ценности и да се включат активно в общността.
Нашият екип е на разположение на всички, които искат да открият повече за европейските програми и възможности, а като член на мрежата Europe Direct в България, ние се опитваме да направим Европа достъпна за гражданите, давайки ви възможност да участвате в дебати и събития, свързани с бъдещето на Европейския съюз.