Представяне

 

Премествате се да живете в чужбина – как да получите разрешително за пребиваване? Ползвате мобилен телефон в чужбина – какви са правилата относно таксата за роуминг? Пенсионирате се в чужбина или искате да получите обезщетение за безработица? Полетът ви е отменен – какви са ви правата?
Отговор на всички тези и други подобни въпроси можете да намерите чрез портала „Вашата Европа“ или да се свържете с нас. Ако живеете във Видин или в областта и имате нужда от повече информация относно политиките на ЕС, и програмите за финансиране, или се нуждаете от повече информация, свързана с вашите права като европейски гражданин, посетете нашия център и ние ще се постараем да отговорим на Вашия въпрос или да ви насочим към подходящата европейска мрежа.


КАКВИ СА НАШИТЕ УСЛУГИ И КАК НИ ПОМАГА ЕС? 

Организиране на събития и диалози с гражданите

Организираме множество събития и диалози, за да чуем вашия глас за бъдещето на Европа. Какво ще стане с новата програма "Еразъм +", как ЕС ще подпомогне икономическата криза, причинена от коронавируса, това са ключови въпроси, които интересуват всеки един от нас. Включете се в нашите събития, за да научите как ЕС работи за вас и вашето бъдеще.

 

 

Финансиране, предоставено от Европейския съюз

Европейският съюз предлага множество възможности за финансиране на вашите проектни идеи или бизнес, и в желаната от вас област за финансиране. 

Свържете се с нас, за да ви ориентираме коя е най-подходящата за вас програма.

Разпространение на публикации

Разполагаме с публикации, учебни помагала и материали за учители, които представят ролята и работата на институциите на ЕС, политическите приоритети на Европейската комисия, областите на действие и подпомагане на гражданите  и бизнеса. 

РАБОТА И ПРИОБЩАВАНЕ

Европейският съюз представи амбициозна политическа и законодателна програма за възстановяване и възобновена жизнеспособност отсега до 2024 г. Един от неговите основни приоритети е създаване на икономика, която работи за хората. 

ЕРАЗЪМ +

Ако сте ученик, студент или млад работник и имате желание да осъществите мобилност в Европа. Ако желаете да усъвършенствате вашите умения в чужбина, да придобиете европейски опит или да участвата с вашата организация в  европейска партньорска мрежа. Програма Еразъм+ може да ви помогне.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на Съюза в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика.
 

ЦИФРОВА ЕРА

Европейската комисия взе решение следващото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на  Европа. Европейският съюз трябва да укрепи своя цифров суверенитет и да определи стандарти, вместо да следва чужди стандарти, като акцентира по-специално върху данните, технологиите и инфраструктурата.

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Европейската комисия, Европейският парламент и лидерите на ЕС постигнаха съгласие по план за възстановяване, който ще съдейдства за излизане от кризата, причинена от коронавируса и ще положи основите на модерна и по-устойчива Европа. 
 

ИКОНОМИКА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА

Уникалната социална пазарна икономика в Европейския съюз дава възможност за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на бедността и неравенството. Ето защо, Европейският съюз работи в полза на бизнеса, като основната му цел е да укрепи малките и средни предприятия, които са в основата на просперитета на икономиката.